Kraftverket går jevnt og fint uten problemene med tetting av filteret. Vannmengden er redusert, men det er fortsatt overløp.Med gode værmeldinger for kommende uke og slik forholda ser ut i dag, bør det være god anledning til både å få tredd Hagabekkrøret under E134 og støpe ferdig Breiborgsbekkinntaket. Sett fra Rv520
Montører fra Spetals Verk kommer ila morgendagen for å montere automatisk returspyling på kjølevannsfiltera.