Det rapporteres at snøsmeltinga har økt mye og at det nå er godt overløp på dammen samtidig som det produseres for fullt. Siden vi har målt vannføringa i elva med limniograf over flere år, er det som venta at vi i slike perioder vil få mye overløp. Med dagens regler hadde det ikke vert økonomisk forsvarlig å bygget større kraftverk.Det renner godt i Hagabekk også. Breiborgsbekken er jo pressa inn i et midlertidig avløp så her er det også trøkk nå.Men arbeidet på siste del av dette inntaket går uforstyrra. Armering pågår. Nede til venstre i bildet ses innløpstrakta i inntaket.Grøfta til Hagabekk ferdig utgravd.Og ferdig singla og klar for rørlegging og sveising i morgen.