Driftsmessig har det vert jobbet intensivt både med filterproblematikken og linjenettet til Odda Energi og resultatene har ikke uteblitt. Ca lø 15 var i oppe i full last igjen. De ble visst nok funnet en feil innstilling (fra leverandør) på noe utstyr i Håraknuten (3,61 var 2,61). Takk for god innsats.

Det har vert gjort ulike forsøk med filterspyling og jobbet tett mot leverandøren hele dagen. Filtrene rengjøres nå med returspyling og så langt ser det bra ut – FLOTT.

Flere andre hos El-mek leverandørene har vert svært aktive i dag for å gå gjennom logger etter helga og bidra HK i drift og lære anlegget å kjenne. Både i går (søndag) og i dag har det vert en imponerende innsats fra flere.

Generelt har tett og godt samarbeid mellom Odda Energi, Spetals Verks og Håra Kraft gjort at vi så raskt er i full drift igjen.