Røldalsvatnet er mye nedtappa, ca 16 m iflg en lokal kar her, og ikke noe vakkert syn. Men slik er det med reguleringer og siden det er så mye snø i fjellet må det laget plass til dette.Utløpet av Håraelva lever sitt eget liv og graver seg veg der det passer. Nå er utløpet innover!! Dette liker ikke bloggskriveren. Utgravinga i siste del av elva har også vert stor. En rydding og litt plastring her er nødvendig.

Rv 520 Røldal – Sauda er fortsatt ikke åpnet etter vinteren. Brøytinga skulle vert klar til 15.mai, men enorme snømengde opp har forsinket dette. De er imidlertid snart synlige fra Røldalsida, men når veien kan åpnes er usikkert. Normalt er bommen på Saudabrua (avkjøringa fra E134) låst, men på dagtid når vi jobber i området er det ikke låst. Da er det en del som prøver seg og vil over fjellet. Siden det er snøfritt i området er vårt lille bidrag til markere at veien stengt slik. Vi håper at det hindrer de som lurer seg inn i å ikke kjøre seg fast i ei snøfonn lenger framme.