Dette ble en historisk dag for oss i dag. Men også arbeids-som og lang, 14 timer for enkelte.

Tilsiget økte på ila natta og maskina justerte seg fint til full last på morgenkvisten. Men så, vel kl 8, ble det full stopp smiley. Mistanken gikk fort til rørbruddsventilen. Vi fikk jo bare så vidt testet dette under oppstart så vi visste at innstilinga av “padla” for utløsing var usikker. Mistanken stemte så det var enkelt å rette opp og komme i gang igjen samt få justert inn utløseren bedre. Med stort tilsig blei det selvfølgelig overløp i dammen når maskinen stod. På bildene under er overløpet mer enn 20 cm og c 3 M3 vann går i elveløpet.


Maskina kommer opp igjen i full drift og sveller unna tilsiget når det ser slik ut i elva.Den går som en strek på maks grenseverdi og det er trivelige bilder på skjermen når alt går for fullt.
Slik går det i 6 timer så er det full stopp, og strømløst. Da går mistanken mot nettet. OE sin lokale mann er raskt på plass i Håraknuten og konstaterer at et vern er ute. Med det inne igjen blir det ny oppstart, men pga at verninsillinger og nett må sjekkes nærmere får vi ikke kjøre full belastning.

Ved full drift ser Pilthammarfossen slik ut (utløpet fra kraftverket).

En lang, trivelig, lærerik, men også noe stressende dag er over. Vi gleder oss til fortsettelsen.