Drifta går fortsatt godt og vi har fått kjørt maskinen litt mer enn på “tomgang” nå når tilsiget øker. Fortsatt går det tekniske eksemplarisk, men vi har fått testet alarmene – en av de som skal alarmere. Det er når filteret på kjølevannet ikke klarer å rense seg selv og tilstoppinga i filteret øker. Dette har skjedd et par ganger nå i forbindelse med større vannmengde. Nå er vi (Trygve) på vakt og sjekker og rengjør det oftere – vanlig verktøy er innkjøpt tidligere, men spesialverktøyet er nyinnkjøpt smiley.Vi ser på alternativ løsning med lukka kjølesystem parallelt med at dette holdes under oppsikt fremover.

I sosialdelen fikk Helge (Høyer Odda) fort sving på flislegginga.Og vips så var det bare fuginga igjen.Utenfor er det trivelig å se at vi er i driftsfase og ikke byggefase. Her er det klart for finpuss.I Breiborgsbekken er det godt merkbart med økende tilsig, men litt kreativitet og innsats som beveren så ledes fortsatt vatnet bort og det kan jobbes fritt. Her er det noen som har vert ute i slike forhold før – flott.Mens det er “tørt” på innsida og forskalinga river blir også tømmeventilen montert.Tilsiget ledes forbi i to rør. På utsida er forskalinga revet og det er klart for del 2.