Innvendig i inntaket har snekrene fått jobbet i fred denne uka og det nærmer seg noe. Det ene rommet er så godt som ferdig og i det andre er det i hovedsak igjen å kle taket + noe på golvet.

Utenfor er all snøen borte i arbeidsområdet. Nå kan det ryddes opp og materiell og utstyr fjernes slik at området kan tilbakefylles og planeres. Det spares ikke på armeringa i konstruksjonen i bekkeinntaket heller. Dette kommer nok til å tåle en eventuell trailervelt på Rv520 og.Lars Roar borer i siste ryggen mot borhålet så da blir det klart for skyting på mandag.I stasjonen er det stort sett bare godlyden fra maskin som bryter stillheten. Malerane blei fort ferdige med golvet i traforommet og når Trygve hadde fått unna litt rydding, manna han seg opp til et krafttak, og fikk satt det midlertidige tretrappa på plass i ventilgropa og renset filteret på kjøleanlegget.
Alt utstyret her kan nå fjernes fra området.Siste jobb i dag var ajourføring av driftsloggboka. Den gir nå en god dokumentasjon på en positiv driftsperiode siden oppstarten 29.april – ingen feil eller problemer smiley, fantastisk. Så var arbeidsveka slutt og maskina står ensom igjen og “surrer” med sitt – GOD HELG.