I dag ser Håraelva slik ut oppover fra Saudabrua. Det er ikke noe fart i smeltinga, men maskinen surrer fortsatt rundt og det er tilstrekkelig vann igjen i elva. Dette sørger Hagabekk og Breiborgsbekken for nå så lenge de ikke er tatt inn. Slik såg det i Hagabekk i dag der inntaket skal bygges.
Her ser vi Hagabekk før den renner under E134 og ut i Håraelva. Breiborgsbekken bidrar også med vann. Her er vi vannføringa rett før bekken renner ut i Håraelva.På bildet under er begge bekkene kommet sammen og går ut i Håraelva (produksjonsvatnet går i røret).Lenger nede mot vatnet, ved Hårabrua på Rv13, sett oppover, ser det slik ut (det er langt ned så bilder bedrar litt i forhold til de andre).Dette tegner også godt for redusert elvesus hos “husmannen” smiley.