Maskinen går fortsatt som en strek uten noen varsler eller alarmer. I “auto” tilpasser den seg det aktuelle tilsiget. I helga har det vert lavt, men maskinen går like stabilt for det.

Så er det mandag og full uke igjen.
I inntaket har Trygve, via telefonhjelp fra Siemens, fått justert minstevannsføringsmåleren slik at denne nå viser m3/sek.

BG er i full gang på bekkeinntaka. I inntak Breiborgsbekken har de laget en liten provisorisk demning og ledet bort vannet i et rør. Det gjør at arbeidsstedet forhåpentligvis blir slik at en kan forskale uforstyrra!! Her ser vi at inntaksområdet er spylt og klart for forskaling.BG, Lars Roar, er også igang med borring av grøfta til Hagabekk og ny mann på gravemaskina er på plass.

Trygve har også brukt litt tid på en omvisning på hele anlegget i ettermiddag. En kjenning fra NVE var forbi og var intr i å se så han ble koblet med Trygve som velvillig stilte opp. Takk til Trygve og Jon – vi håper det var intr for deg også.

Høyer Odda jobber i fred innvendig i lukehuset med plating av tak og etter hvert resten av veggene.