Testinger pågår for fullt både mot eget høyspentanlegg og Odda Energi sitt.
I dag har det vert utkobling oppe i Håraknuten for at VEO skulle få simulere ulike forhold som generatorbryteren skal koble ut på. Det ble oppdaget feil verninstilling i Håraknuten, men OE var raskt på pletten og fikk justert dette.
OE har vert svært samarbeidsvillige og stått på for at vi skal få gjort det som trengs og komme på nett når vi er klar for det – mange takk til alle involverte.

Og kl 17:46 var vi på nett for første gang. Riktignok bare i 3 min, på nominelt turtall, men dog – på nett og leverte strøm. Litt av en milepæl dette.

Testing og finjustering fortsatte utover kvelden, faktisk helt til kl 23:20, og var på nett flere ganger. Lengste perioden var 1 time (19 til 20). Maskinen går fint og det meste nå går i målinger og verifisering mellom maskin og el.anlegg. Dette ser meget bra ut.

I morgen skal det kjøres og testes enda mer og forhåpentligvis mest på nett, gjerne full guffe? Følg med….