Med forbehold om at trykket holder seg bra i natt (litt trykkfall får vi pga drypp-lekkasjene i inntaket) tillater vi oss allerede nå og gi Lars Roar, Ola S, Bodil og alle andre mer eller mindre involverte i rørlegginga stor honnør for flott og godt utført arbeid. Lars Roar, som med gravemaskin og klype samt følsomme fingre, har håndtert alle rør og med maskinen tredd de i hverandre, en ekstra honnør.

GRATULERE MED FLOTT UTFØRT ARBEID ALLE SAMMEN. Dette er god BG-reklame.

Anleggsleder Arild og byggeleder Trygve og har jobbet tett og godt sammen. Selv om det er et leverandør-kunde-forhold som skal hensynstas, har de håndtert dette meget bra. Det skyldes at det har vert full enighet om og fokus på målet og muligheter for å nå det, og ikke problemer. Det samme gjaldt for perioden Ola Steine var anleggsleder. Dere har hatt en del ting å bryne dere på, men utfordringene har vert løst fortløpende undervegs. Stor ros og mange takk til dere alle tre. La fortsettelsen og avslutningen bli den samme.