Det var hyggelig å komme i stasjonen i morges og konstatere at det ikke har vert trykkfall ila natta, altså – 0 lekkasje (det er visst ganske sjelden at det er slike verdier!). Så da var det bare å fortsette fyllinga til neste stopp-punkt. Fortsatt stemmr (selvsagt) Jens sine tidsberegninger smiley.

Og slik fortsetter det utover formiddagen smiley. Fyllinga kan være en tolmodighetsprøve ved venting, men så lenge det ikke er feil, det er flott vær og en har å gjøre med trivelige folk, blir det også en del sosialt. Bl.a ble lunchpausen ute i dag og den passet jo fint med ventinga.

Per kunne godt tenkt seg en tur i Håradalen på ski så han rigger seg litt for å passe inn med “huvefolket”. Det er nemlig Røldal Free Ride Challenge i dag i de flotte forholda. Heldigvis var varmen ved stasjonen og arbeidslysta så stor at ønsket ble kansellert.

Andre jobber iherdig med sitt. VEO-karane lever litt i sin egen verden med sine testinger. Også her foregår mye på data. Spetals Verk karene flytter seg til inntaket og sørger raskt for at det blir opprettet forbindelse med alt utstyret der direkte fra stasjonen. Her er Per i full gang med kabeistrekking og kobling. Det ble litt i skapet her også. Når en må vente blir det diverse gode historier og trivelige prater. Her er det Rune og Kjell som er midt i en god drøs.

Så er det “over”. Røret er fullt og alt det viktige ser meget bra ut. Vi har konstantert 4 “feil”, men ingen av de stanser det videre arbeidene (kommer tilbake til feilene). Kurven på skjermen lyver ikke – her siste døgn.Undervegs er det jevnlig kontrollert at det ikke er endringer i vannmengden i drensrør, mannhull og lignende. Kjell og Trygve har vert noen turer i og langs traseen for å sjekke dette. Ingen endringer er observert annet enn at det kom vann inn ved det ene mannlokket. Men det kom utenfra og Kjell fikk drenert det bort.

Hele fyllinga er loggført med klokkeslett og registreinger samt bilder – alt godt dokumentert av Trygve.

Det er flott når dammen er full og det er overløp nå når vi vet at røret står fullt og trykket er stabilt. Men overløp er noe vi ikke ønsker oss etter at vi er i drift. Kl 19:30 er det faktisk 11 cm overløp. Det har vert enorm snøsmelting i dag.Det er klart for å rotere maskina i morgen. Trykket følges selvsagt i natt.