Som nevnt i forrige innlegg, ble det oppdaget fire feil. På rørbruddsventilen skulle det vert 2 stk induktive målere (grensebrytere), men disse er ikke montert og finnes ikke i området. Festene står klar! Men, Rune (SV) har to mekaniske “på lur” i bilen, er lett å be, og er raskt i gang med å montere disse i stedet.Ferdig – og problem løst.Neste feil er en dråpelekkasje i sveisen mellom fyllerøret og lufterøret (plastdeler). Det er ikke kritisk og kan repareres ved leilighet. I skjøten mellom T-rør og GRP drypper det mer. Her viser det seg at det er en sveiseskjøt på T-røret som ikke er slipt ned og er jevn med røret. Feilen burde vi oppdaget tidligere. Det burde ikke vert levert slik, skulle vert oppdaget ved mottak, montering, inspeksjon osv. En typisk feil som viser at det er viktig å være nøye med detaljene. Men dette er heller ikke kritisk da det er lavt trykk og sluk i gulvet. Men det må korrigeres og tas ved leilighet. Det siste er noe som oppdages når SV tester utstyret i inntaket fra pc. Det er en feil på hydraulikkanlegget i inntaket mot rørbruddsventilen slik at hydraulikken går og holder ventilen åpen når den skal stenge. Dette finner de ikke ut av og leverandør og montør kontaktes. Men, ved å stille anlegget slik at ventilen allikevel kan gå igjen (altså sikkerheten ivaretas) kommer vi oss i dag også forbi dette problemet.

I sum er dette for bagateller å regne og videre testing og kjøring kan gjøres i morgen.