Mye skjer i dag. I stasjonen støpes en murkant mot kanalen som vi kan sette gjerde på.Kjell og Arne Martin rydder utomhus etter skogryddinga og det kommer seg voldsomt.

VEO-gutta koser seg i traforommet Per og Rune fra SV studerer Ipad`n og ser fornøyd ut med verdiene.

Hans, nærmest og også fra SV, har full kontroll på alt av data og har nok mange timer foran skjermen. Her er det Per som “får oppløring”.
SV idriftsetter 13-14 anlegg i året så dette er rutine for disse karane. Det ryktes at Hans har vert med på ca 75 anlegg før dette. Vi tror at all denne erfaringa kommer oss til nytte og så langt ser anlegget MEGET bra ut. Her er noen skjermbilder på “storskjermen” på el.skapdøra.

Litt flere detaljer innomhus er også på plass. Kapsling av høyspentkablene fra gruba og til maskinene ble svært bra. (beklager, bildet må snus, men det skyldes pc-min Skapet på maskinen er ganske så strøkent – flott arbeid (blir snudd). Med dørkplatene på plass ble det en helt annen helhet og viser at vi har god plass.Robert (høyer Odda) får jobbe i fred og er i gang med de siste veggene inne – nå plates toalettveggene.

I kjelleren er det satt på kraftige klammer på vannledningen.

I inntaket er elektrikeren fra Fonna Elektro i full gang med mer kabling og røropplegg. Fundamentene under rørbruddsventilen og T-røret ble støpt fra morgenen.Taket er ferdig og de siste detaljene på veggen mot vest er straks på plass.Olimb har rigget opp borutstyret og er klar for å ferdigstille borhålet.Lars Roar er i gang med plastring nedstrøms dammen mot inntakshuset.Kapslinga av rør og lukesylinder på innsida av damen ser meget bra ut og bør tåle litt is.