I stasjonen har karane fra SV og VEO kommet godt i gang med de siste installasjonsarbeidene, målinger og testing. De har også vert en tur i inntaket og orientert seg. Disse karane vet hva de holder på med og mener å ha kontroll på det som må og skal gjøres de neste dagene.På bildet ser vi også at det er kommet dørkplater på kanalene (halvparten foreløpig).

Ellers i stasjonen holder Robert på med veggbekledning på toalettet og i gangen.

I inntaket viser det nå godt at det er finvær og milde netter. Vannet stiger, men det kan passe godt for rørfylling og prøvedrift. Lars Roar har rensket ut siste del av stein og masser i dammen (øvre del mot øst). Olimb skal også være undervegs og skal ferdigstille borhålet under E134.På inntakshuset er veggen mot nord ferdig. Veggen mot vest er også klar og taklegginga på vestsida er godt i gang.Inne har karane fra Br.Dahl gjort ferdig hydraulikkanlegget og testet alle funksjoner og ventiler. Bildet under viser padla som er montert i vannstrømmen og som skal finjusteres slik at den varsler rørbruddsventilen og får den til å lukke dersom strømningen blir for stor.Rørbruddsventilen er også testa. Den åpnet på ca 40 sekunder, men brukte 2,5 min på lukking (dette kan/må justeres). Det fine er at det er loddet som koordinert mot noen dyser i ventilen(e) lukker ventilen og det skjer uten at det trengs strøm.Det er gjort et fagmessig godt og flott arbeid av Br.Dahl karane. I tillegg var de hyggelige og greie å ha med å gjøre så både de og vi er svært godt fornøyd fornøyd. mange takk for innsatsen. Det er ekstra kjekt at dette som var svært kritisk og både “trøblete” og masete ei stund gikk i boks. Mange involverte har bidratt til dette – flott, takker.Rørbuddsventilen og T-røret er fininstilt, tiltrekkt og avstempla mot golvet. Under ventilen og T-røret forskales det nå klosser som blir stående som permanente understøttelser. Odda Plast er på gang med de siste tilpasningene for å få sammenkoblet T-røret og GRP-en.

Vi som bur ved sjøen ha jo full sommer, hagearbeid og plenslått. Ved stasjonen er det også uvanlig vårlig i forhold til årstida, mens det ved inntaket fortsatt er en snev av ettervinter/tidlig vår. Trygve holder fortsatt hus på stølen og der er det flott Påskestemning. Her er utsikten fra “brakkevinduet”.