Da er det rensket av i Hagabekk og funnet fjell. Det er klart for profilering og detaljprosjektering. Her tror vi det skal la seg gjøre å plassere bekkeinntaket.Her er vi ved øvre del. Vegfyllinga til E134 er rett ved venstre billedkant.