Kveldens gladmelding på mail er at rørbruddsventilen skal være lastet på bil og fraktes direkte til Røldal. Fra Tjekkia til Røldal er jo et stykke, men da er den gjerne på anlegget til helga. Bilde er lovet i morgen.

Noen deler er ankommet. Her ser vi en viktig enhet – utløseren for rørbruddsventilen.

Og vannet steg….., men det går fortsatt fint. Vatnet går over tømmerørsåpningen og opp på lemmene foran grovrista.Men i utløpet er fortsatt ikke røret halvfullt. Men, for en fart på vatnet.Det forskales og klargjøres for siste støp på høydelen av dammen og muren mot Rv520. Støyping torsdag morgen.3 blide karer, Trygve, Arild og Øyvind, planlegger for inspurt, sikring av området ol.
På lukehuset kles det ute, først og fremst for å ferdigstille mot øst, slik at stillas kan fjernes og plastring nedenfor dammen utførers. Adkomst og inngang er blir bra nå.Innvendig er det laget til for el- og koblingsskaper samt lagt noe golv slik a hydraulikkanlegget også kan monteres.Så isoleres det og klargjøres for plating.I kjelleren (tørrkammeret) er det vått i dag. Det lekker noe vann inn i trykkrøret (husk at vannet står opp på lemmene på inntaket), men renner fint ut igjen i sluken. Her mangler bare ventilen og sammenkombling nå. Mye fint utstyr er plassert og vi vil lage en plattform av gitterrister med god adkomst ovenfra for å inspisere dette samt enkelt kunne justere sommer- og vintervannføring. Kabelbro er og på plass og hovedkabler trekt fram.

Måler til minstevannsføring vil gi oss mulighet til å vise ute hva den er til enhver tid.