I inntaket for Breiborgsbekken har vi kommet til en den lille fjellknatten midt i knalles bort slik at vi får både bedre arbeidsforhold nå og ikke minst plass til å renske med en liten maskin når det etter hvert fylles med masse. Snøen er rydda og det er laget adkomst fram til Hagabekk.Første forsøk med å finne fjell på østsida lyktes ikke, men med litt justering tror vi det går bra. Vi må mer til venstre i bildet.Det renner godt med vann.Rett ovenfor inntaket kan det se ut som bekker finner to leier. her må vi renske av og se om noe bør/kan gjøres.Utfordringa for arbeidet med bekkeinntaka nå er smelting og vannføring. Uansett kan det jobbes for fullt med grøfta og mot Hagabekk så får vi se hva vi får til på selve inntaka.