I inntaket skjer det ting innvendig for klargjøring til oppstart, overvåking osv. I dag er Odd Haugse fra Voss Energi på plass i full gang med terminering av 4 par fiber. Her ser vi fiberboksen lyssignala går gjennom.Og her sveiseapparatet som skøyter “hårstråa”. Et viktig styreskap er montert og opp i det er også fiberkabelen trekt og boksen for fiberen montert. Nå måles demping og selv om kabelen er over 1200 m lang, er måleresultatet meget bra – mellom 0,7 og 0,4 måles og alt under 19 sies å være bra/ok smiley. Vi takker Odd for nøyaktig og god jobb. Dette er læring for flere av oss som ikke er bevandret i dette faget.

Tilføyd 8.april.
I stasjonen er det en kveil med fiber og boksen fint plassert innvendig i sida på ett av skapa.