BG fortsetter nå med arbeidene for å ta inn Breborgsbekken og Hagabekk. Det er rensket for inntak Breiborgsbekk, og merket i fjellet for selve inntaket. Arild og landmåler Heidar, er i full gang med innmåling og profilering.For gjøre ferdig borehålet under E134 det røyret fra Hagabekk, er det nå laget vei og klargjort for at Olimb som skal komme å borre ferdig.Fra oversida av E134 ryddes det nå snø for å klargjøre for grøfta opp til inntak Hagabekk.