Det er fullt trøkk på å få støpt siste del av dammen mens det er liten vannføring.En liten midlertidig demning med masse og skytematter beskytter forskalinga dersom vannføringa skulle øke.Forskalinga på begge sider er klar og innstøpingsrører for inntaket av Hagabekk er kommet på plass. Da er klart for full kjør på armering – “innearbeid”. Dette var Arild sitt bidrag i formiddag smiley.

I bunn av lukehuset, mellom grov- og finristene har Trygve vert og pumpet tomt for vann og gjort litt finish-arbeid. Han rapporterer at det er “slikka” og klart for vannpåsetting.

På lukehuset er det stort sett paneling ute i finværet smiley.

I stasjonen er det fortsatt en tømrer sykemeldt så det kan være litt ensomt for han som er aleine. Men, han legger sjela i utførelsen og gjør flott arbeide med kledning og detaljer ute på “sosialen”smiley. Det er først når stillasene fjernes fasadene kommer til sin rett.
Karane fra Spetals Verk har gjort seg ferdige med restarbeiene i stasjonen. Ventilen i trykkrøret er åpen slik at dersom det mot formodning skulle komme vann inn i røret, renner det rett ut. De har også vert på en befaring i inntaket og mener å ha kontroll på sine ting til oppstartsuka rett over Påske. Takk for denne gang.