Da er det rensket opp og elva renner som før på oppsida av dammen. Her fra “Saudabrua” (Rv520) i bakkant.Elva er lita og letthåndterlig noe som passer oss godt. Den renner via tømmeluke og lømmerøret og ut igjen i elva litt lenger nede.Røret for minstevannsføringa er på plass og legges ned mot elveleiet. For å sikre at det ikke blir utvasking ved stor vannføring, legger vi armeringsmatte og betong over. Etter hvert kommer det fylling og plastring for arrondering og sikring mot terrenget ellers. Her ser vi også trekkerøra for strøm og fiber. Kablene er kommet vel på plass innomhus (bilde av det kommer nok seinere).På lukehuset er vinduene satt i og kledning utvendig pågår. Innvendig er reisverket til skilleveggen på plass, en god del er isolert og elektrikeren har lagt opp en del rør.I kjelleren “venter” flensen til utløseren for rørbruddsventilen på tilkobling.