Elva renner fint i tømmerøyret. Vannstanden er ca 15 opp i åpningen og det er fortsatt noe igjen til grovristene (forblenda med lemmer).Det er flotte forhold for siste etappe av dammen – feltet mot E134.Cat`n fjerner resten av massen i den provisoriske dammen så ila dagen er det rensket opp her. Det er laget en ny liten midlertidig dam som sikring mot arbeidet med siste damseksjon opp mot E134.Forskaling er så vidt i gang og Lars Roar er i sluttfasen med borring av fjellbolter. Det begynner å ligne noe som snart kan fylles med vann og som etter hvert vil bli et fint basseng i elva.Arild har bidratt med dagens bilder av BG sin aktivitet.