Det er full innsats på tverrdelen av dammen. Karane trives ute og forskalinga nærmer seg klar.“Inne” er det mye armering, men torsdag formiddag er det planen å støype.Sigmund og Joar er høgt og lågt, igrunnen mest lågt og i alle slags hål smiley. Tappeluka for tømming av dammen er på plass.Måtte kikke inn utsparingen for røret til minstevannsføringa og ser at de har noe på gang der også.Tømrerene er betydelig bedre fornøyd været denne uka. Etter en sur periode når de reiste lukehuset, er det nå en flott arbeidsplass. Mot søraust er et en utfordring med stillas siden svanehalsen på lufterøret er ganske så romstor. Siste rest av plating pågår og sutaket er påbegynt. Legg merke til kravellet i taket. Her skal rørbruddsventilen heises inn og ned om 3 uker…

Innvendig ser vi litt mer konturer av hvordan dette vil se ut. I stasjonen tar med noen bilder fra el- og rørleggerarbeid innvendig samt golvstøp. Utvendig pågår kledning.Følg oss videre …