Inntaket. En våt og sur arbeidsplass i dag. Her er det stor innsats og mange involvert og positive og smilende arbeidsfolk. Oversiktsbildet viser at det er VÅTT – det svartner godt rundt om.Det regner minst til 1000 moh noe som betyr betydelig mer vatn i elva. Heldigvis holder sikringsdammen ganske tett så det har liten betydning for arbeidene. Det er lite vatn som renner i tømmerøret, men mye i Breiborgsbekken og utlagte drensrør.Hardanger Rørteknikk er tidlig på plass for å sveise røra for å ta inn Breiborgs-bekken. Det rigges med provisorisk tak og sveisinga går greit. To rør er lagt, sveist og koblet til stussen i dammen. Rørenden er sveist igjen slik at det ikke renner vann ut her ved full dam før selve Breiborgsbekken er “koblet på”. Da er det bare å fortsette på- og oppfylling.Under ser vi inne i inntakskassen der lufterøret er koblet til T-røret og det bare er rørbruddsventilen som mangler.Her ser vi også kabelbroa som går fra utsparingen der kablene (strøm og fiber) kommer inn, samme utsparingen som skal nyttes til minstevannsføringa.Oppe er sperra kommet på. Vi er ikke like heldige med været på dette trebygget. Her er det nok ikke noe som ikke blir vått!!! To av sperra på sida mot Rv520 festes bare midlertidig og taket tettes bare midlertidig over tre felt. Grunnen er at vi vil ta de bort for enkelt og raskt kunne heise inn rørbruddsventilen og senke den rett ned på plass (om 3 uker).På dammen er det aktivitet flere steder. En gjeng tetter mellomrommet i massivgjengenog to gjenger (på hvert sitt skift) jobber med sperredammen mot E134. Noen jobber ute, og i dag er det bare regnklær som duger, mens noen rigger seg under “tak”.Mot fjell i sperredammen er svellebåndet lagt ut.
Joar springer inn og ut, og er aldri bekymret hverken for skit eller vatn, men i dag er en av de sjeldne dagene da det er best med regnklær ute smiley.Arild og Trygve har begge levert godt med bilder i dag. Det er ekstra kjekt å ha litt å velge i og trivelig å skrive når informasjonen kommer strømmende.

Vet om en som “sytte” litt med turen til Nyastøl i ettermiddag – det blei nok vått. Men vel inne, med god fyr i ovnene og noe godt på panna og i glasset er det ekstra trivelig i sofakroken. Nyt kvelden og husk dine egne ord om at du ikke er 60 lenger smiley.

Siste.
Det blei svart på Nyastøl straks middagen var klar – strømmen gikk, og var fortsatt borte fredag formiddag. Villmarksliv…