Vi har lenge jobbet mot en test og igangkjøring av selve kraftverket i uke 14. Rørbruddsventilen som skal monteres i inntaket har også hele tida hatt en kritisk leveringsdato. For ei uke og to siden kom det fram at denne var forsinka og det har vert jobbet iherdig fra leverandøren om forsering av leveransen og andre med alternative løsninger. Heldigvis har leverandøren nå klart å begrense forsinkelsen slik at planen nå er at ventilen er på anlegget til Palmehelga. BG sørger for montering før Påskehelga og Br.Dahl leverer og monterer hydraulikkaggregatet slik at nødvendige installasjoner blir gjort før Påske.
Vi skal da være klare til kontroll og test av anlegget, vannfylling og prøvestart av maskinen i uke 17. Dette blir ei spennende uke og spesielt helga 25-27.april da anlegget forhåpentligvis er i drift. Går alt etter denne justerte planen leverer vi strøm på nettet fra mandag 28.april. Vi gleder oss og sender en stor takk til alle som har snudd seg rundt og lagt til rette for justeringen og gjennomføring av denne planen. Som byggherre føler vi at vi har med oss et godt knippe gode, seriøse og positive leverandører.

Siden flere aktiviteter ikke var planlagt avslutta før kraftverket starter vil det også etter oppstart være ulik aktivitet på anlegget. Dette gjelder først og fremst bekkeinntaka og arrondering og sluttarbeider utomhus.

Vi gleder oss.