I inntaket er det full aktivitet på flere fronter. Her er det pukka rudnt og over trykkrøra, lagt trekkerør fram til og inn i inntaket og alt omfylt med foreskrevne masser.Vider oppfylling skjer med masser som er lagret i området.Med mildvær og ikke frost i bakken blei kockoverket brukt for å tine snø- og isrestene mellom inntakskassen og fjellet. Her skal det fylles og komprimeres godt for at røret for inntak av Breiborgsbekken skal kunne legges og kobles mot stussen midt i bildet.På dammen er forskalinga på del 2 av massivdammen revet og forskaling av del 1 av trerrmuren mot E134 godt i gang.På lukehuset er langveggene plata og lekta.
Ved stasjonen har Trygve trimmet i arbeidstida i dag, men det har han ikke sendt bilder av!! Han har gravd seg ned på et trekkerør som låg på utsida av trekkekummen (1/2 m ned i stein og grus), kappet røret og ført det inn i kummen før det går videre til ei kabelgrop i stasjonen. Hvorfor ? Jo – det samlet seg vann i røret og det havnet inn i kabelgropa inne !!

I tillegg har rørkontrolløren, Bodil Øyre, vert vert i inntaket og kontrollert siste strekningen med trykkrør – alt ok. Rapport er mottatt og dette var Bodil`s siste oppdrag her. Vi takker Bodil for ansvarsfull, viktig og korrekt jobb samt hennes positive og kreative medvirkning til løsning av oppgaver og utfordringer.