Trygve referer stadig til to klimasoner i anleggsområdet. Ofte snø, vind og surt ved inntaket mens det er snøfritt, stillere og bra ved stasjonen. Forskjellen fra ca 400 moh til ca 600 moh kan variere voldsomt og må egentlig oppleves. I dag var det nysnø, og snøing i fm i inntaket mens det regnet nede.
Kockoverket gjorde underker og her er det fylt opp med steinmasser, pukket og klargjort for røret fra Breiborgsbekken.To lengder (a 12-14 m) 350 mm rør låg godt nedsnødd (i alle fall en meter med det Arne Martin har tilført med fresen 🙂 gjorde at Trygve har fått litt trim i dag og. Mao – han har spadd fram røra som låg på oversida av Rv520.I morgen kommer rørsveiseren og kobler sammen dette slik at vi kan fylle videre opp. Dvs at arbeidet med det minste bekkeinntaket også er i gang.

Rørstykket med fyllerøret for trykkledningen er montert på et T-rør mellom tapperøret rørbruddsventilen innvendig i inntaket (bildet viser røret ute før montering).Lufterøret er klart for montering oppå dette og her sørger Vidar for at det kommer på plass. Dette krever godt samarbeid mellom bygg- og betongentreprenørene (Høyer Odda og BG-Suldal) siden det skal ned i BG “sitt” område og gå gjennom, støttes opp og bygges inn i HO “sitt” området. Det gikk selvsagt fint.
Så her er det på plass. /Trygve – ønsker et bilde fra innsida nede som viser dette. Utfordringen er at røret gjerne må kunne justeres litt for endelig plassering etter at rørbruddsventilen er heist inn og satt på plass nede.
På bildet ser vi også at drageren for sperra er kommet på plass.
I stasjonen er det også noe aktivitet, men med bare 1-2 snekkere og sporadisk andre, skjer det ikke like mye hver dag der nå. I dag har imidlertid rørleggeren, Kvalvik, og elektrikeren, Fonna Elektro, også vert der og klargjort for vann og strøm i “sosialen”. Dvs at det er klart for isolering og legging av golv.Vann må vi selvsagt ha i bygget, MEN det må hentes etter generatoren. Vi har valgt å hente det fra utløpskanalen og mener å ha laget en sikker løsning både mht å få vann enkelt (husk at Røldalsvatnet kan reguleres 16 m…) og ivareta dette elektrisk og med tanke på frost, skade etc. Byggeleder og rørlegger har samarbeidet om løsningen. Alt er beskytta med varerør. Det er en wc, et minikjøkken og en spyleslange i maskinsalen som skal forsynes. Drikke- og kaffevatn får vi sørge for utenom 🙂
Noen lurer gjerne på hva denne sjakta er? Det er en utsparing i dekket i maskinsalen (innstøpingen av turbinhuset) som egentlig er der for å kunne ta løpehjulet (dyser o.l) opp og ned dersom det skulle bli nødvendig. Det skal ligge et element over dette, slett med golvet oppe, når vi bygget og arbeidet er ferdig. Bildet over viser nedre delen av varerøret, perforert i inntaksområdet og nedsenket, med pumpe vannledning og strømtilførsel godt skjermet.

Følg med videre.