En stor og en liten milepæl i dag. Den store først:
Nest siste rør på trykkledningen klargjøres.Siste røret klemmes på plass.Og vips så er rørgata ferdig lagt utvendig og ført inn i inntakskassen. Rørbruddsventil, lufterør og sammenkombling gjenstår og tas innomhus. En svært viktig milepæl er nådd. Bodil (rørkontrollør) – da blir en tur for å sjekke de siste 56 metrene. Den mindre milepælen foregår rett over, 5-6m høyere oppe. Langveggene på lukehuser er reist.Forøvrig har Fonna elektro vert å montert kabelbro innvendig i øvre del på betongveggene i tørrkammerdelen av inntakskassen.
På dammen foregår det riving av forskaling og fortsettelse på neste del.