I inntaket er det stor aktivitet i dag. Andre del av massivdammen støpes. Siste rest på vei når dette skrives. Arild og Arne Martin har bidratt med bilder og info fra inntaket og Olav O har ila helga bidratt med bilder fra stasjonen.Det stille på anlegget – kaffe og matpause. Til høyre ser vi er det Høyer Odda som driver med lukehuset. En del stillas er kommet opp og åpningen i dekket i ferd med å bli dekket. Det ser ut til å være klart for reising av vegger.Det legges trykkrør for harde livet.Disse singles og det legges kabeltrekkerør før alt dekkes med singel. Det begynner å snø…., men 7 rørlengder er klare med alt og singlet ferdig. Fundamentet for de to siste røra dekkes slik at snø kan “tillates”. Boltene for neste fase av dammen (mot E134) gyses, fjellet er spylt og alt dekkes med presenning. Det snødde og la seg flere cm utover dagen, men nå i kveld melder Arne Maring at det er gått over i sludd. På bilder over har helgefreden senket seg…
God helg.

Det er plutselig søndag kveld og snart ny uke. Innlegget oppdateres med noen bilder fra stasjonen tatt fredag/lørdag.
På sosialbygget er kasser og renner gjort ferdig og siste rest av takplater kommet på.Diverse mindre gjenstående detaljer utvendig (trearbeid) er ferdigstilt og det stillaser fjernet.