Trygve står på toppen av innktakskassen rett utenfor lukehuset/trebygget og skuer mot Saudabrua og E134. Sikringsdammen som ligger under snøen her skal snart fjernes og massene brukes til oppfylling nedstrøms dammen og området fylles med driftsvatn til kraftverket. Her blir det flott når det fylles opp med vann….Vi trenger ikke noe smelting enda, men etter Påske håper vi det ser helt annerledes ut her.