Her ser vi litt til gravearbeidene når tømmerøret er lagt og det tilordnes igjen, så er det massivdammen, både ferdig og pågående, så innløpet til tømmerøret og til slutt lufterøret og tilhørende del.