Drømmeforhold i Røldal i dag. Fra Rv13 og innover mot Røldal.
Ved inntaket mot Saudabrua og Røldal skisenter i bakgrunnen. Som bildet viser er det ankomme stillasmateriell og annet materiell til lukehuset. Arbeidene med det siste bygget er i gang.
Det forskales og armeres på to skift på dammen. Støping i slutten av uka.Tapperøret fra dammen er nå lagt ut mot elva. Det samme gjelder diverse andre drens- og avløpsrør.Og fundamentet for trykkrøret er klart på en del av strekningen.I stasjonen er porten til maskinsalen montert.