I stasjonen er Spetals Verk ferdige med sitt arbeid så langt. Montørene Tomas Sørum, Rune Wiker og Morten Kristiansen har gjort en flott jobb med røropplegget. Det som står igjen nå tas rett før oppstart.Leverandøren til Høye Odda er i ferd med å montere porten til maskinsalen.Det er snøfritt og greie arbeidsforhold til å legge tak på “sosialbygget”Og så er Decra`n kommet på.Og vinduene innsatt.Det er klart for videre arbeid med renner, kasser og kledning.I inntaket er det noe surere arbeidsforhold med nordvest-kaver og sol om hverandre. Heldigvis er det mildt, ikke tele og nysnøen forsvinner lett. Tømmerøret fra dammen nærmer seg utløpet i elva og fundamentet for trykkrøret tillages paralellt.På damseksjonen jobbes det to skift fra idag og det armeres for fullt. Høyer Odda også på plass med folk og materiell for å starte med trebygget over inntaket.