BG har allsidig aktivitet i inntaket. Vidar er på plass med kranen og Arild og Trygve bidrar med bilder. Utenom rørarbeidet og dambygginga er innheising og montering av utstyr i inntaket.Konusen og selve innløpet til trykkrøret ser bra ut når alt er rensket bort.Må bare ha med dette nærbildet av konusen.

Her er finristene i ferd med å komme på plass.Og her er de på plass.Og her er det montering av grovristene.Over tømmerøret er det singla, armert og klargjort for påsprøyting av betong (plastring med stein kommer seinere). Lars Roar og Joar må flytte både på snø og masser for å få grave videre på grøftene.