I inntaket er montering av utstyr i gang. Her heises første ventil inn.Her er de to ventilene på spylerøra montert. Disse skal videre kobles til tømmerøret fra dammen (bilder på videre arbeid kommer seinere i uka).
I stasjonen er første vegg på “sosialdelen” reist. PS – legg merke til snøforholdene og tenk på at vi er i Røldal 3.mars….