Da er en ny vintermåned unnagjort. Og for prosjektet sin den en flott måned værmessig, ca 4 gr mildere enn normalen.

I dag er to viktige milepæler nådd. I stasjonen er det nå strøm fra ny forsyning via Håraknuten og egen trafo i stasjonsbygget. Positiv innstilling og godt samarbeid med Odda Energi, leverandørene (Spetals Verk og deres underleverandører og -entreprenører) og byggeleder har resultert at vi nå har forsyning som sikrer det videre arbeidet og sluttinnspurt og oppstart av anlegget.

På bildet under ser vi driftsleder Knut Seim, ing Jan Ove Aasen og montørforman Kjell Morten Kvåle på deres gjennomgang og godkjenning av anlegget. Vi takket for flott innsats fra alle involverte.På neste bilde ser vi Odda Energi karene sammen med montører for Wasa/Bilfinger i lys og varme fra “egen trafo”Høystepntanlegget er avlåst, sikret og sperret etter strenge regler. Trygve har som “gammel” elverksmann nå blitt godkjent som sakkyndig for vårt anlegg i den videre anleggsfasen.Utendørs har Høyergjengen også flott arbeidsforhold. Det meste av taket inkl takrenner og kledning er på plass og det går mot reising av siste byggdelen (sosialdelen mot vatnet. På bildet ser vi også gitteret i trafodøra som nå er satt i. Bare porten mangler her nå og den monteres straks det ikke er til hinder for noen av aktivitetene.Milepæl to i dag er støp av første del av massivdammen. Ca 60 m3 kraftig betong pumpes rett i forma.Noen timer seinere er det fylt opp…

For de uinnvidde kan det opplyses at formen på toppen av massivdammen har en form og avrunding lik den vannet normalt renner. Dette gjør at det blir en fint overløp uten slitasje på konstruksjonen. Mens støpinga av dammen pågår forskales oppkantene på dekke – de skal også støpes.En tredje gjeng er i full gang med spyling og klargjøring for forskaling av neste damseksjon.Over helga er det bl.a klart for riving av forskaling og montering av tømmerøret fra dammen samt starte rørlegginga og få koblet sammen resten av rørnettet.

Følg med videre.