I stasjonen er straks taket på hovedbygget lagt.Innvendig er det fullt kjør med kabling, både høyspent og lavspent. Bildet under viser at høyspentkablene ferdig kobla til generatoren.Operatørane fra Opland Elektro har mange “tampar” å holde kontroll på, men ser ut til å vite hva de holder på med.I inntaket er både dekke over inntakskassen og det på sida armert og klart for støyping.