I traforommet er høyspent koblingsanlegg og stasjonstrafo på plass og godkjent av representanten fra Odda Energi. Det tyder på en god plan, godt jobba og utmerket dialog mellom byggeleder, Wasa sine montører og myndighetspersonen.I maskinsalen har karene fra Spetals verk også fått på plass skapene. Her og har god dialog med byggeleder gitt en optimal plassering og løsning ihht Håra Kraft sine ønsker.Hydraulikanlegget er fortsatt delvis innpakka, men på veg til montering.I inntaket er første del av dekket klart for armering.I dammen er det et par karer fra BG som jobber litt lenger dag med armering. Slik konstruksjonen er er det lett å sørge for at en jobber “innomhus”.På nedsida av inntaket, mot dere røra blei avslutta tidlig i november, er Lars Roar og Joar fra BG i full gang med snørydding og klargjøring for siste fase av hovedrørgata.