I stasjonen er Høyergutta godt i gang med taket. Vestsida er ferdig lekta og første pallen med Decra heises opp.Vidar med kranbilen til BG er en bli “reddende engel” i dag også. Transportøren fra Suldal Transport som kommer med skaper og diverse materiell til Spetals Verk vil ikke legge på kjettinger for å kjøre ned. Resultatet er lossing på Rv13 så stiller Vidar, legger på kjettinger som nettopp er tatt av etter ett oppdrag i inntaket, kjettingene på igjen og tar turen ned med materiellet. Og ikke nok med det, han heiser kjøleanlegget ned i ventilgropa, heiser opp og plasserer loddet på hovedventilen (1500 kg) der det skal – en bil med utstyr og personell i elitedivisjonen iflg byggeleder. Høyer gutta bidra med sitt, ned og opp med stillas. Det varmere og er trivelig med flinke og positive folk – takk for god innsats.Etter at Høyerkarane har satt inn vinduer blir det lyst og trivelig inne og når det meste av stillasene er ryddet ut ser vi mer av hvordan maskinsalen blir.De to finnene som jobber for Wasa er trivelige karer som vet hva de holder på med. Det er god dialog med byggeleder og de enes fort om gode løsinger. Bilder kommer seinere.

I inntaket ble bunn på første del av dammen, opp til underkant utløpsrør. støpt i dag og arbeidet med dammen kan fortsette. 21 m3 betong gikk i det første “hullet”.I området jobbes det fortsatt også med riving av forskaling og klargjøring for forskaling av dekke.
I tillegg er Lars Roar på plass med Cat`n (etter å ha transportert og montert Håraknuten) og rydder nå snø og tilrettelegger for de gjenstående metrene med rør og trekkerør.
Det er nå god aktivitet flere steder og fra helga øker det enda noe.