Det har vert en god dag på anlegget og etter hvert blei det flott vær også. “Håraknuten” (nettstasjonen for tilkobling til linja til Odda Energi) kom som avtalt og Lars Roar var på plass med gravemaskinen og bærte den med seg, “vassa” gjennom snøen, og satte den rett på plass. Arne Martin hadde frest opp til riggplassen og klargjort for parkering i forkant og folket fra Odda Energi bidrog slik at de fikk den slik de ønsket. Kalbene skal allerede vere kommet innenfor og Odda Energi jobber videre med selve installasjonen. Går alt som vi ønsker, og det kan koordineres med aktivitetene i stasjonen, kan vi gjerne få strøm ned i neste uke – det hadde vert flott.I inntaket rives det forskaling inne i selve “kassen” og innløpet med konusen kommer til syne. Med litt finpuss her ser det ut til å bli et flott innløp.På dammen er det siste innspurt med armering før støyping av første fase (opp til utsparingen for utløpsrøyret) i morgen.I stasjonen har Høyer Odda ryddet seg ut av maskinsalen, montert vindu og er i full gang med lekting av taket. Dagens bilde blir fra vindusmonteringa.Sterkstrømfolket fra Wasa (to trivelige finner) er på plass og sørget fort for at trafoen kom i hus. Fonna Elektro har forøvrig gjort jobben sin her og sørget for god belysning.I maksinsalen er Fonna også igang med å legge opp kabelbroer for videre kabelstrekking. Montørene fra Spetals Verk er også kommet og fortsetter med sitt installasjonarbeid.

Nye bilder følger i morgen.