Ett lite innlegg, men uten bilder smiley i dag.
I inntaket ble det spm plalagt støping både av muren oppe på kanten – mot vest og den øvre delen av veggen mellom tørr og våt sone i inntakskassen. Det armeres og klargjøres for neste støp – nedre del av dammen del 1.