I inntaket går det mot støyping igjen. Både bunn i første seksjon av dammen og den kraftige veggen med innløpet til røret i inntakskassen og øvre delen av damseksjon 1 støpes antagelig ila uka. Her er blide karer som bare ser muligheter og ingen problemer, det liker vi smiley.