“Vårværet” fortsetter og gir oss fine arbeidsforhold. For BG`s jobb i inntaket passer det godt. Forskalingen er revet på skråveggen og vi ser hullet der grovristene skal monteres. Til høyre er innløpet til inntakskassen – mot finristene.Forskaling av første del av dammen er nå igang. Det er her tømmerøret skal inn. Før arbeidsplassen forlates dekkes det til og fyres med kocoverket.Inne i inntakskassen er veggene ved finristene nå støpt helt opp og de er i gang med neste vegg samt montering og fastsetting av hovedrøret. Det går nå fort mot at resten av rørgata kan legges og røra kobles sammen. I stasjonen er nå stillasen i traforommet demontert og tatt ut. Treverk er montert ca 3 m over golvet for montering av lys og kabler. Trygve har ryddet, kostet, fått ut bosset og klargjort for montering av det som skal ned i trafogruba. Fonna Elektro kommer i midten av neste uke og starter på det elektriske her.På tirsdag kom en del El.mek utstyr, deriblant turbinhjulet. Vidar. fra BG, var på plass med kranbilen og sørget for lossing og noe innheising. Bildet under viser løpehjulet på vei inn og ned.Et par mann fra Spetals Verk har vert her et par dager og startet monteringen i undervannet (kjelleren).

I ettermiddag var det besøk fra NVE, O.P.Skei fra region vest (som har vert på anlegget tidlgiere også). Trygve var med han en runde i nærområdet ved Rv13-stasjonen. Han gav uttrykk av å være fornøyd med løsningene og det vi hadde fått ut av arronderinger og tilpassing av og mot eksisterende terreng så langt. Det ble gjort en uformell avtale om nytt besøk når arbeidene med sluttarronderinga i rørtraseen kommer igang til våren.