BG har satt bort arbeidet med å lage forskalinga til innløpskonussen til trearbeidsingspesialister (Trestubben), så vi har forventninger om at den får de rette formene for et godt innløp. Konussen nærmer seg ferdigprodusert……Vi venter i spenning til den ankommer inntaket og skal settes inn smiley. Takk for bildet Arild.

I dag 30.jan legges forskalingshuden på.