Det er fortsatt flott takvær og sperra er nå kommet på over høydelen også. Vegard og Anders fra Høyer Odda og Hallstein Skare diskuterer løsningen på det demonterbare delen av taket (der generatoren skal senkes ned).I dag har Fonna Elektro vert på bygget for å planlegge el.installasjonen i bygget. Fra elementleverandøren har de vert å fuget mer mellom betongelementene. Saulius fra BG har og fått tetta staghull i traforommet.
Dieseltak og kocoverk er kommet på plass – det går mot varmere tider smiley.I inntaket er det kaldere og i elva har det frosset en del. Dette fikser Vidar raskt opp i. Et par matter i den provisoriske dammen blei og fjern. Tiltaket virka straks – lekkasjen mot inntakskassen minka.Nå er det mye forskaling som skal rives og sorteres. Rivinga er i full gang og det prioriteres å gjøre klart der det skal forskales videre.