I dag har det vert flott vær i Røldal. Høyer Odda har gjort ferdig stillas rundt hele stasjonsbygget, sveist stålbjelkene, fått på plass materiell til taket og er godt i gang med svill og fester for selve taket. Taket er dimmensjonert for stor snølast (ihht standarden) og det er viktig å ikke slurve med innfestingene. Her er den 18 år gamle lærlingen, Hagen fra Røldal, i full drift med boring for 12 mm bolter, c/c 1200mm, i stålbjelkene for feste av svill.Materialene ligger klar og lengter etter å komme på taket smiley.Ved inntaket jobber BG fortsatt med å gjøre ferdig neste del av inntakskassen for støyping. Mange detaljer skal medtas. Her ser vi bl.a røret for inntaket av Breiborgsbekken (en av de to bekkene vi skal ta inn, men som det ikke vil bli jobbet med før til våren/sommeren).