Det er fortsatt mildt, men det har vert svært vått og surt de to siste dagene.
BG har sprengt den siste salva oppe i adkomstveien til stasjonen og lagt ut veien der rørgata gikk. Det er og lagt opp stabbesteiner som sikring på de utsatte stedene. Pga værutsiktene – kulteperiode fra helga – har Trygve og Arne Martin i dag forberedt snøvei fram til Håraknuten. Noe av den ca 50 cm djupe snøen på anleggsveien langs røyrgata er frest bort og sålen kjørt til med traktor. Frost på dette nå gir gode muligheter for fin vintervei for å komme fram med utstyret til Håraknuten. Iflg Odda Energi er levering bekrefta til uke 6-7.El.mek-leveransene er i rute. Løpehjulet (som strektegning på bildet under) er kommet til Norge som nevnt tidligere, men nå er også andre viktige deler som injektorer og deflektorer ankommet Spetals Verk. Der skal det sammenstilles og justeres før det sendes til anlegget. Generatoren er i sluttfase og skal slutttestes om en uke. Deretter skal “klumpen” på ca 25 tonn fraktes fra Frankrike og til byggeplassen. Både den og trafoen beregnes å ankomme anlegget i begynnelsen av februar.

Trygve har i dag også sørget for at det er trekt inn en telekabel fra fra Rv 13 via nedlagte trekkerør og trekkekum og helt inn i stasjonen. Røldølingen Nils Ove Hauge i “Telenor” har sørget for kabel og sørger også for at det tilkobles nettet (luftpspenn langs Rv13).