Du tror det ikke før du ser det. Bildet forteller ikke uten videre hvilen årstid dette er. Det er en stor kontrast til bildene fra lenger opp i dalen. Røldalsvatnet er fullt og ingen snø er synlig. MEN, det er 5.januar !!
De med godt syn kan skimte kumlokket over septiktanken til venstre for bygget, mot sjøkanten.Her ses lokket over tanken i nedre venstre kant av bildet. Området er avplanert og singlet. Her er det klart for storinnsats på takjobbing nå.