Da er arbeidene i gang igjen.
Ved inntaket er de 60 cm med snø fra utgangen av fjoråret i dag redusert til ca 30 cm, og det er mildt. BG måtte til med litt snømåking og oppfyring av kokoverket, men så ble det raskt klart for siste innspurt på armeringa og lukking av forskalinga.Ved stasjonen er BG ved Lars Roar og Joar i ferd med å sette på plass septiktanken og kobler til avløpet. Over lokket settes det ei betongkjelge og legges på ramme og lokk.Utrolig, men her er det fortsatt stort sett barmark.
Det er på tide å få på taket…